Праці наших учителів

Шамара С. О., кандидат історичних наук, доцент, директор Черкаської гімназії №31,

Коротун Л. В., заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури Черкаської гімназії №31,

Солодовник М. Ю., учитель інформатики Черкаської гімназії №31

ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ:
ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Присяжнюк Ю. П., доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Присяжнюк В. П., учитель української мови та літератури Черкаської гімназії №31

ФОРМУВАННЯ ТРАЄКТОРІЙ НАВЧАННЯ
ТА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
(З ДОСВІДУ КОМУНІКАТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ)