Праці наших учителів

Присяжнюк Ю. П., доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Присяжнюк В. П., учитель української мови та літератури Черкаської гімназії №31

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ
У КОНТЕКСТІ ОЛІМПІАДНОГО Й МАНІВСЬКОГО РУХІВ

Шамара С. О., кандидат історичних наук, доцент, директор Черкаської гімназії №31,

Коротун Л. В., заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури Черкаської гімназії №31,

Солодовник М. Ю., учитель інформатики Черкаської гімназії №31

ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ:
ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Коротун Л. В., заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та літератури Черкаської гімназії №31,

Солодовник М. Ю., учитель інформатики Черкаської гімназії №31

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ
В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Присяжнюк Ю. П., доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Присяжнюк В. П., учитель української мови та літератури Черкаської гімназії №31

ФОРМУВАННЯ ТРАЄКТОРІЙ НАВЧАННЯ
ТА РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
(З ДОСВІДУ КОМУНІКАТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ)